Vanwege het coronavirus werd het dangraadexamen van juni uitgesteld, maar op 23 juli 2020 kon dit alsnog doorgaan. Het examen werd door alledrie de kandidaten met goed gevolg afgelegd en Walter Achten, Katrien Put en Sven Sikorski zijn geslaagd voor 2e Dan.

Proficiat!

Welkom

Beste karateka's,

In naam van WIKF Belgium heet ik jullie van harte welkom op onze website. We hopen jullie via deze site op de hoogte te houden van de werking, de agenda en de structuur van WIKF Belgium en het WIKF in het algemeen.

Alain Rayen
President WIKF Belgium

Foto's


Diverse foto's van activiteiten van WIKF Belgium

Foto's bekijken

Wado Ryu


De geschiedenis van Wado-Ryu

Het verhaal van:
- Hironori Ohtsuka
- Tatsuo Suzuki

Ga naar boven