1. De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie en maximum 5 bestuurders exclusief de Chief Instructor. 

2. In geval van stemming wordt er beslist bij meerderheid. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de Chief Instructor doorslaggevend. 

3. De Raad van bestuur duidt de commissies aan. 

4. De technische commissie wordt aangesteld door de Chief Instructor. 

5. Één maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. 

6. Indien er op de Algemene Ledenvergadering wordt gestemd krijg je per club een aantal stemmen conform de geldende regels die van toepassing zijn bij de Vlaamse Karate Federatie. 

7. De aangesloten clubs engageren zich om het traditionele Wado Ryu karate te beoefenen conform de technieken en examenvoorwaarden zoals onze stichter Sensei Tatsuo Suzuki deze voorschreef en deze waarden uit te dragen naar hun leden. 

8. WIKF leden dragen de WIKF badge. 

9. WIKF Vlaanderen engageert zich om jaarlijks 2 examens te organiseren voor de 1e en hogere dangraden. 

10. WIKF Vlaanderen engageert zich om de voorbereidende trainingen te organiseren olv de leden van de technische commissie. 

11. De kandidaten dienen te voldoen aan de nationale en internationale exameneisen. 

Er kan een overgangsperiode en daaraan gekoppelde voorwaarden worden goedgekeurd voor leden van nieuwe clubs en/of terugkerende leden van de reeds aangesloten clubs. Deze voorwaarden worden per individuele kandidaat besproken door de technische commissie. De Chief Instructor draagt hierin de eindverantwoordelijkheid. 

 

Welkom

Beste karateka's,

In naam van WIKF Belgium heet ik jullie van harte welkom op onze website. We hopen jullie via deze site op de hoogte te houden van de werking, de agenda en de structuur van WIKF Belgium en het WIKF in het algemeen.

Alain Rayen
President WIKF Belgium

Foto's


Diverse foto's van activiteiten van WIKF Belgium

Foto's bekijken

Wado Ryu


De geschiedenis van Wado-Ryu

Het verhaal van:
- Hironori Ohtsuka
- Tatsuo Suzuki

Ga naar boven